Direct naar content
Artikel 1

Werken

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens noemt het recht op arbeid, vrije keuze van beroep, rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en bescherming tegen werkloosheid. Daarnaast noemt deze verklaring een rechtvaardige beloning voor de uitgevoerde arbeid en het recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

Deze mensenrechten betekenen ook dat mensen zonder discriminatie kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Hierbij heeft iedereen gelijke kansen in het proces van werving- en selectie, een gelijk loon voor gelijksoortig werk en wordt je niet discriminatoir bejegend of gepest op de werkvloer of bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Echter bij het zoeken naar werk ervaren mensen nog altijd discriminatie. Dit is voornamelijk bij oudere werkzoekenden (55-65 jaar) en mensen met een migratieachtergrond. Ook mensen met een beperking ervaren op relatief veel discriminatie bij het zoeken naar werk. Het risico bij deze vorm van discriminatie is dat werkzoekenden afhaken en stoppen met het zoeken naar werk. Hierdoor blijft potentieel onbenut.

Mensen kunnen ook op het werk discriminatie ervaren. Ruim een kwart van de werkenden in Nederland heeft discriminatie op de werkvloer ervaren of hiervan een vermoeden. Met name vanwege leeftijd, geslacht en etnische achtergrond ervaren werkenden discriminatie bij het uitvoeren van werk.

Publicaties

 • Bescherming van mensenrechten en volksgezondheid bij bestrijding COVID-19

  De overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 hebben ingrijpende gevolgen voor ieders grondrechten, inclusief het recht op leven en gezondheid. Deze gevolgen zijn in een nieuw verslag van het Bureau voor …

  publicatie
 • Monitor arbeidsdiscriminatie 2015-2019

  In de afgelopen vijf jaar had meer dan een kwart van de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) betrekking op discriminatie op de arbeidsmarkt. De prominente vertegenwoordiging van arbeidsdiscriminatie in de meldingen …

  publicatie
 • Discriminatiecijfers in 2019

  Art.1 heeft in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het vijfde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency …

  publicatie

Onze specialisten