Direct naar content
Artikel 1
Training

Cijferanalyse discriminatiemeldingen

Art.1  heeft in de loop der jaren veel kennis en opgebouwd over de registratie van discriminatiemeldingen. Sinds 2015 maakt Art.1 de landelijke rapportage over discriminatiemeldingen die bij de politie en de antidiscriminatievoorzieningen zijn binnengekomen. In 2011 heeft Art.1 in het kader het EU-programma PROGRESS onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Daaruit kwam voort een handreiking die richtlijnen biedt aan klachtinstanties voor de registratie van discriminatieklachten. De Nederlandse situatie dient daarbij als voorbeeld. De handreiking geeft aan welke kenmerken en aspecten van een discriminatieklacht relevant en interessant kunnen zijn om te registreren. Daarnaast wordt gewezen op een aantal punten die spelen bij de verzameling, registratie, verwerking en rapportage van discriminatieklachten.