Direct naar content
Artikel 1

Europees Bureau voor Grondrechten

Art.1 is het ‘National Focal Point’ van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Het FRA heeft verschillende taken. De belangrijkste taak van het FRA is het verrichten van onderzoek naar de mensenrechtensituatie in de lidstaten van de Europese. Dit kunnen grootschalige enquêtes (zoals naar discriminatie-ervaringen) zijn maar ook juridisch of sociaal vergelijkend onderzoek. Art.1 als het ‘National Focal Point’ ondersteunt de FRA met name bij juridisch of sociaal vergelijkend onderzoek. In opdracht van het FRA verricht Art.1 onderzoek in Nederland naar onderwerpen waarover de FRA wil rapporteren. Thema’s waar de FRA zich in het bijzonder op richt zijn asielbeleid, immigratie en grenscontrole, privacy en dataprotectie, kinderrechten en kinderbescherming, gelijke behandeling en discriminatie, racisme en etnische discriminatie, toegankelijkheid van het justitieel systeem, de positie van Sinti en Roma, de rechten van slachtoffers, en inclusie van mensen met een beperking.

Recente rapporten van de FRA waaraan Art.1 heeft meegewerkt gaan bijvoorbeeld over de toegang van verdachten tot een advocaat en procedurele rechten in de strafrechtelijke procedures in verband met het Europees aanhoudingsbevel en de bescherming van slachtoffers van geweldsmisdrijven.   Het onderzoek dat Art.1 verricht voor het FRA is met name desk research en interviews.

Het FRA publiceert ook handboeken waarin EU-wetgeving en -jurisprudentie op een bepaalde thema of gebied (discriminatie of dataprotectie bijvoorbeeld) wordt gepresenteerd.

Het FRA werkt aan de hand van een meerjarenkader waarin de thematische thematische werkterreinen van het FRA voor een periode van 5 jaar zijn vastgelegd. Thema’s waar het FRA zich de afgelopen jaren op richt zijn asielbeleid, immigratie en grenscontrole, privacy en dataprotectie, kinderrechten en kinderbescherming, gelijke behandeling en discriminatie, racisme en etnische discriminatie, toegankelijkheid van het justitieel systeem, de positie van Sinti en Roma, de rechten van slachtoffers, en inclusie van mensen met een beperking.

Het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie kunnen het FRA om onderzoek of advies verzoeken over een bepaald onderwerp dat buiten het werkprogramma valt, ook in het kader van wetgevingsprocedures. Ook de lidstaten kunnen het FRA om vergelijkende gegevens en informatie verzoeken als input voor nationale beleidsontwikkeling.

In de onderzoekswerkzaamheden werkt Art.1 samen met diverse organisaties. Zo wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Atria met name op het gebied van slachtofferrechten. Op het gebied van asielbeleid wordt samengewerkt met onder meer VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International. 

Alle rapporten van de FRA worden op de website van de FRA geüplaod. Daarbij gaat zowel om de overkoepelende rapporten geschreven door de FRA als de landenrapporten van de National Focal Points die als input hebben gediend voor de overkoepelende rapporten.

Publicaties