Direct naar content
Artikel 1

Wonen

Behoorlijke huisvesting is een van de meest elementaire behoeften van de mens. Deze basisbehoefte is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in onze grondwet. Mensen hebben het recht op een veilige plek om te wonen en moeten worden beschermd tegen invloeden van buiten, zich thuis kunnen voelen en vanuit ‘thuis’ relaties met de buitenwereld aan kunnen gaan. Het is aan de overheid om dit te verwezenlijken door voldoende huisvesting beschikbaar te stellen en de toegankelijkheid van huisvesting te garanderen.

Deze toegankelijkheid staat op het spel wanneer verhuurders en tussenpartijen, zoals verhuurmakelaars, niet iedereen gelijk behandelen door sommige mensen bewust of onbewust een voorkeursbehandeling te geven en andere mensen uit te sluiten, oftewel te discrimineren. Discriminatie bij het toekennen van woonvoorzieningen is in strijd met de mensenrechten.

Publicaties

Onze specialisten op Wonen