Direct naar content
Artikel 1

Aanpak discriminatie bij woningverhuur

In aanvulling op de landelijke Monitor discriminatie bij woningverhuur, is in dit rapport een verdiepingsslag gemaakt op de testresultaten. De reacties van makelaars en verhuurders in de praktijktesten en mystery calls zijn uitgesplitst in leden van brancheorganisaties en niet-leden en vervolgens met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn aanvullende praktijktesten uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre je met deze methode discriminatie op het niveau van individuele aanbieders van huurwoningen vast kunt stellen. Naast deze verdieping is verkend in hoeverre resultaten van correspondentietesten en mystery calls onder aanbieders van huurwoningen ingezet kunnen worden voor vervolgstappen richting individuele aanbieders. Daarbij hebben we enkele vervolgroutes nader verkend.

Download hier het rapport.