Direct naar content
Artikel 1

Discriminatiecijfers in 2019

Art.1 heeft in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het vijfde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt voor discriminatie op het internet (MiND). Bij advs’s kwamen in totaal 4.382 discriminatiemeldingen binnen in 2019. De politie registreerde 5.487 discriminatie-incidenten (inclusief discriminatie-incidenten gericht tegen een werknemer met een publieke taak, zoals politieagenten en ambulancemedewerkers). Het College voor de Rechten van de Mens ontving 541 verzoeken om een oordeel en 3.529 vragen en meldingen MiND ontving 692 meldingen van discriminatie op internet. Aantallen meldingen/geregistreerde incidenten zijn gestegen ten opzichte van 2018.