Direct naar content
Artikel 1

Monitor arbeidsdiscriminatie 2015-2019

In de afgelopen vijf jaar had meer dan een kwart van de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) betrekking op discriminatie op de arbeidsmarkt. De prominente vertegenwoordiging van arbeidsdiscriminatie in de meldingen echoot bevindingen uit onderzoek. Met name van discriminatie in de werving-en-selectiefase staat vast dat het een maatschappelijk probleem van aanzienlijke omvang is. Maar ook voor mensen die reeds een arbeidspositie hebben verworven bestaan er risico’s op discriminatie en uitsluiting. Bevindingen uit onderzoek naar discriminatie-ervaringen op de werkvloer, bij arbeidsvoorwaarden, stages en bij promotie en doorstroom, laten zien dat gelijke kansen op de arbeidsmarkt bepaald niet vanzelfsprekend zijn.

Deze monitor biedt meer inzicht in de wijze waarop discriminatie in verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt en op verschillende gronden zich concreet voordoet. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar de stappen die getroffen medewerkers of werkzoekenden (kunnen) zetten om de discriminatie aan te kaarten en tot een voor hen bevredigende oplossing te komen. De monitor beoogt de perspectieven van betrokkenen in beeld te brengen en knelpunten te identificeren voor het handelen van gedupeerden en andere betrokkenen (zoals werkgevers, leidinggevenden, klachtbehandelaars, HR-medewerkers, advocaten en vertrouwenspersonen) bij specifieke vormen van arbeidsdiscriminatie. Doel van dit onderzoek is niet om een representatief beeld te geven, maar om inzicht te bieden in de dynamiek rondom cases van arbeidsdiscriminatie.

Lees hier de Monitor arbeidsdiscriminatie.

Meer weten? Neem contact op met: