Direct naar content
Artikel 1
Artikel

Discriminatie bij woningverhuur landelijk probleem

Woningzoekenden met een migratieachtergrond worden in Nederland vaker afgewezen voor een huurhuis dan woningzoekenden zonder migratieachtergrond. Daarnaast blijken makelaars in een derde van de onderzochte gevallen mee te werken aan discriminerende verzoeken tijdens zogenaamde mystery calls. Dat blijkt uit de monitor Discriminatie bij woningverhuur, die door Art.1/RADAR is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Voor het onderzoek is op ruim drieduizend huuradvertenties van woningsite Pararius gereageerd uit naam van fictieve woningzoekenden. Bij woningen waar mannen met een Nederlands klinkende naam welkom waren voor een bezichtiging, ontvingen mannen met een niet-Nederlands klinkende naam in een op de tien gevallen geen uitnodiging.  Ook vrouwen met een niet-Nederlands klinkende naam worden minder vaak uitgenodigd voor een bezichtiging, maar het verschil is minder groot dan bij de mannelijke profielen. In het onderzoek zijn Marokkaans en Pools klinkende namen gebruikt voor mannenprofielen en Marokkaans klinkende namen bij vrouwenprofielen.  

Ook is onderzocht of homoseksuele personen worden gediscrimineerd bij het toewijzen van huurwoningen. In de test werden homoseksuele koppels niet vaker of minder vaak uitgenodigd voor een bezichtiging dan heteroseksuele stellen. Ook bij deze test werd telkens gereageerd door twee koppels, waarbij een koppel bestond uit twee Nederlands klinkende mannennamen en het andere uit een Nederlands klinkende mannen- en vrouwennaam. 

Landelijk probleem 

Het onderzoek toont aan dat discriminatie bij het toewijzen van huurwoningen in heel het land voorkomt. Het verschil in wie wel en niet wordt uitgenodigd voor een bezichtiging, komt in dit onderzoek vooral naar voren buiten de Randstad. Binnen de vier grote steden samen zijn geen significante verschillen gevonden in de reactie op personen met een niet-Nederlands klinkende en personen met een Nederlands klinkende achternaam. Dit betekent niet dat discriminatie hier niet voorkomt. Andere onderzoeken tonen immers wel degelijk discriminatie bij de verhuur van woningen aan binnen een van de vier grote steden.  

Rol van makelaars 

Naast het reageren op advertenties zijn in het onderzoek 105 makelaars middels zogenaamde mystery calls benaderd door een fictieve verhuurder. Meer dan een derde van de makelaars stemt in met het verzoek bepaalde huurders uit te sluiten. Het merendeel zegt geen nee, maar legt de verantwoordelijk voor deze selectie bij de verhuurder. Slechts 15 makelaars (14 procent) geven aan niet mee te willen werken. In 9% van de gesprekken gaf de makelaar aan te selecteren op basis van andere criteria die mensen indirect kunnen uitsluiten (strenge selectie). 

Minister belooft aanpak te intensiveren

Voor minister Ollongren zijn de onderzoeksresultaten aanleiding om de aanpak tegen discriminatie op de woningmarkt verder te intensiveren, zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Ollongen: “Dit onderzoek toont aan dat discriminatie op de woningmarkt in het hele land voorkomt. Het is niet alleen een probleem van de grote steden. Dat vind ik zeer alarmerend. Discriminatie is niet toegestaan en wordt niet getolereerd. Dat geldt zowel voor de verhuurbemiddelaars als voor de verhuurder die zijn woning openbaar aanbiedt. Daarom gaan we onze aanpak tegen discriminatie de komende tijd intensiveren.”

Monitor Discriminatie bij woningverhuur