Direct naar content
Artikel 1

Jaarverslag over de grondrechten in de EU 2019

De seinen staan op rood voor de grondrechten in de EU, met name door toenemende ongelijkheid, intimidatie en vooroordelen. Dat constateert het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) in zijn jaarrapport over 2018. Het rapport gaat in op de ontwikkelingen en de tekortkomingen van de bescherming van de grondrechten in de EU in het afgelopen jaar. Het jaar 2018 kende ook wel vooruitgang. De ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap door alle EU-lidstaten in 2018 en het voorlopige akkoord van de EU over de voorgestelde Europese toegankelijkheidswet waren duidelijk belangrijke mijlpalen. Anderzijds komen rassendiscriminatie en intimidatie jegens minderheden nog steeds veel voor. Het rapport heeft aandacht voor onderwerpen zoals gelijkheid en non-discriminatie; racisme ; de integratie van Roma; privacy en gegevensbescherming; kinderrechten; de toegang tot de rechter; en de rechten van slachtoffers. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt en de mensenrechtensituatie in Nederland onderzocht.