Direct naar content
Artikel 1

Discriminatiecijfers in 2020

Art.1 heeft in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het zesde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt voor discriminatie op het internet (MiND).
Dit jaar zijn voor het eerst ook cijfers over discriminatie van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in het rapport opgenomen. Discriminatiecijfers in 2020 is tot stand gekomen in samenwerking met de landelijke vereniging van ADV’s Discriminatie.nl.
Het totaal aantal meldingen en registraties van discriminatie steeg aanzienlijk in 2020. De politie registreerde 6.141 discriminatie-incidenten (5.487 in 2019). Bij de antidiscriminatievoorzieningen, waaronder RADAR, kwamen 9.575 discriminatiemeldingen binnen, waarvan er 4.098 betrekking hadden op het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan chinezen’ (4.382 meldingen in 2019). Het College voor de Rechten van de Mens ontving 638 verzoeken om een oordeel en daarnaast 2.723 vragen over gelijke behandeling (541 verzoeken en 3.529 vragen in 2019). MiND ontving 843 meldingen van discriminatie op het internet (692 in 2019). Bij de Nationale ombudsman kwamen 157 klachten binnen over discriminatie door overheidsinstanties, ook meer dan in 2019. De Kinderombudsman ontving 13 klachten over discriminatie, uitsluiting en pesten met een discriminatoir karakter, wat een vergelijkbaar aantal was als in 2019.

Download hier het rapport.