Direct naar content
Artikel 1

Discriminatiecijfers 2018

Vierde editie van het landelijke rapport over discriminatie, waarin de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) samen worden gepresenteerd. Art.1 heeft in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het derde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt voor discriminatie op het internet (MiND). Bij adv’s kwamen in totaal 4.320 discriminatiemeldingen binnen in 2018. De politie registreerde 3.299 discriminatie-incidenten en daarnaast 1.375 discriminatie-incidenten gericht tegen een werknemer met een publieke taak, zoals politieagenten en ambulancemedewerkers. MiND heeft 583 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Het College ontving 510 verzoeken om een oordeel en daarnaast 3.168 vragen over gelijke behandeling. Aantallen meldingen/geregistreerde incidenten bij de adv’s en politie is gezakt ten opzichte van 2017.