Direct naar content
Artikel 1

Discriminatiecijfers 2023

Dit rapport geeft inzicht in de discriminatie-incidenten en -meldingen die in Nederland in 2023 door een officiële instantie zijn geregistreerd. Meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (adv’s), door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten, verzoeken om een oordeel en vragen bij het College voor de Rechten van de Mens en gegevens van het meldpunt internetdiscriminatie, de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman worden naast elkaar gepresenteerd.

https://open.overheid.nl/documenten/34c15b29-b2c7-40c1-8976-f805eb29aa59/file