Direct naar content
Artikel 1

Deltaplan tegen discriminatie

Art.1 en de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland, waaronder ook RADAR, roepen de Tweede Kamer en de regering op om een Deltaplan tegen Discriminatie op te stellen. Discriminatie en racisme komen ook in Nederland voor. Afgelopen jaar hebben we schokkende voorbeelden daarvan gezien. Denk aan racistische voorvallen op voetbalvelden; de Belastingdienst die burgers met een migratieachtergrond extra controleert en de bezorgdheid die klinkt uit de Black Lives Matter-protesten. Dat zijn alleen nog maar de ‘grote voorbeelden’, die in het nieuws komen. Om discriminatie te bestrijden is het onvoldoende om hier en daar ‘een dijk op te hogen’. Er moet een alomvattend plan komen waarmee we zorgen dat eenieder op gelijkwaardige wijze kan deelnemen aan de samenleving. Daarom hebben de antidiscriminatievoorzieningen bij de overheid gepleit voor een Deltaplan tegen Discriminatie.