mail a friend

english flag  german flag  french flag  spanish flag

Organisatie en contact / Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Art.1 maakt onderdeel uit van Stichting RADAR Inc.

De raad van toezicht (rvt) van Stichting RADAR Inc. houdt toezicht op het beleid van de door de raad benoemde directeur-bestuurder (db) en staat deze bij met advies. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar. De raad vult zijn taak conform het Reglement raad van toezicht Stichting Radar Inc.[pdf] en vergadert ten minste vier keer per jaar.

De raad van toezicht is benoemd en handelt conform de geldende Governance Code[pdf] . De bezoldiging van de leden is in overeenstemming met de Governance Code en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Dirk Dekker(voorzitter)

Dirk Dekker is raadslid in Rotterdam geweest en provinciebestuurder in Zuid-Holland en is nu onder andere werkzaam als organisatieadviseur. Voor Dirk is Art.1 een organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden van vele vormen van discriminatie. En op die wijze een samenleving bevordert waar pluriformiteit, verschillen en veelkleurigheid als belangrijk en positief ervaren worden. "Allemaal verschillend, maar allemaal gelijkwaardig!"

Sherida Jurg-Smith (plaatsvervangend voorzitter)

Sherida Jurg-Smith is als advocaat met een zelfstandige praktijk gevestigd in Zeist en is gespecialiseerd in onderwijsrecht. Zij maakt sinds februari 2015 deel uit van het de Raad van Toezicht van RADAR Inc. vanuit haar brede interesse in de maatschappelijke thema's die door Art.1 wordt behandeld. Naar haar mening dient discriminatie te allen tijde bestreden te worden met als voornaamste doel het creëren van gelijkwaardigheid.

Jürgen Liauw (secretaris)

Jürgen Liauw heeft Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is advocaat te Rotterdam en sinds 2011 betrokken bij RADAR. Op dit moment is hij secretaris van RADAR Inc. Via Art.1 levert Jürgen een bijdrage aan de strijd tegen discriminatie.

Marinus Elenbaas (lid met aandachtsgebied financiën en organisatie)

Marinus Elenbaas is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is werkzaam bij Talent naar de Top, een organisatie die zich inzet voor meer vrouwen in topfuncties bij de overheid, organisaties en het bedrijfsleven. Daarnaast is hij werkzaam als ZZP-er in de rol van sparringpartner voor DGA en bestuurders. Zijn kijk op de samenleving komt er in het kort op neer dat iedereen die mee wil doen daadwerkelijk ook op basis van gelijke behandeling mee kan doen. Vandaar zijn betrokkenheid bij Art.1 en andere initiatieven die hier betrekking op hebben.

Wolf Mannens(lid met aandachtsgebied personeel)

Wolf Mannens heeft sinds begin jaren '90 in diverse functies gewerkt op het snijvlak van 'recht en mens'. Daarbij heeft hij zowel internationale, nationale en regionale ervaring opgedaan. Een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling en daarbij moeilijke zaken niet uit de weg gaan, is zijn belangrijkste drijfveer. Sinds 2004 werkt hij voor de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken die de Nederlandse regering en parlement adviseert over het migratiebeleid.

 

 

> zoek

Discriminatie? Vind een meldpunt in uw buurt of BelGelijk 0900 - 2 354 354

  

Volg Art.1

Art.1 is onder meer verbonden aan: