mail a friend

english flag  german flag  french flag  spanish flag

Activiteiten / ON-THE-MOVE –"The reality..

Onderzoekproject naar jonge EU-migranten in Nederland

ON-THE-MOVE –"The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis"

19.04.2016

Activiteit: National Focal Point FRA

For English, see below

Kenniscentrum discriminatie Art.1 doet voor het Centrum voor Europees Staatsrecht (Centre for European Constitutional Law) onderzoek naar ervaringen van Europese migranten die tussen hun 25e en 35e naar Nederland verhuisden en Nederlanders die van plan zijn om naar een ander EU-land te verhuizen om erachter te komen tegen welke obstakels zij aanlopen tijdens en kort na hun verhuizing.

Het project voorziet in de behoefte om meer te weten over de barrières die volledige uitoefening van het recht op het vrije verkeer van personen binnen de EU in de weg staan. Hiertoe richt het onderzoek zich op de realiteit van het vrije verkeer vanuit het oogpunt van Europese burgers van 25 tot 35 jaar die dat recht in die leeftijd uitgeoefend hebben of die dat nog willen doen.

Het doel is om de kennis over de barrières die er zijn als jongeren van dit recht gebruikmaken te verdiepen. We willen zowel 'echte' als ‘ervaren’ barrières (van bijvoorbeeld juridische, administratieve of sociale aard) optekenen en zo oorzaken identificeren en oplossingen voorstellen om het vrije verkeer van EU burgers toegankelijker te maken. Specifiek zijn de doelen van het project:
a) het identificeren van (‘echte’ en ‘ervaren’) obstakels en belemmeringen waarmee migranten worden geconfronteerd wanneer zij gebruikmaken van hun recht op vrij verkeer tussen EU-landen
b) het identificeren van praktijken die migratie van het ene naar het andere EU-land bevorderen of belemmeren
c) het voorstellen van oplossingen voor het effectiever maken van het recht op vrij verkeer binnen de EU.

Voor dit onderzoek komen we graag in gesprek met migranten uit de Europese Unie die tussen hun 25e en 35e zelfstandig naar Nederland zijn gemigreerd (niet geholpen door een universiteit of bedrijf) uit:

Griekenland, Portugal, Polen, Estland, Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Spanje, Oostenrijk en Italië

We kunnen de interviews afnemen in het Nederlands en in het Engels. De locatie van het interview kan in overleg met de deelnemer worden bepaald. Wij zijn hierin flexibel en kunnen afreizen naar een locatie die handig is voor de deelnemer. Contactgegevens zijn alleen beschikbaar voor de onderzoekers en zijn alleen om contact op te nemen met de deelnemer.

Heeft u interesse om mee te doen of kent u iemand die dat wellicht wil, dan horen wij dat graag! U kunt contact met ons opnemen via k.vandrie@art1.nl, 010-201 0201 (vraag naar Kim van Drie, Manu van der Linden of Winanda Sheombarsing).

ON-THE-MOVE –"The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis"

For the Centre for European Constitutional Law, national knowledge centre on discrimination Art.1 conducts research among European migrants who moved to the Netherlands when they were between 25 and 35, and Dutch who are planning to move to another EU member state.

The project responds to the need to know more about the barriers that interfere with the full enjoyment of the right of free movement conferred by EU law. In specific, the project addresses the reality of free movement from the viewpoint of young European citizens who exercised the right of free movement or who are planning to do so.

The research aims to deepen the knowledge and understanding of the barriers that occur when people move from one EU member state to another, whether ‘real’ or ‘perceived’. Barriers can be legal, administrative or social in nature. We want to identify root causes and propose solutions to make free movement an accessible reality. In specific, the project aims to:
a) identify (real and perceived) obstacles and barriers that young people face when exercising their right of free movement
b) identify practices that promote or hinder this right
c) propose solutions for making the right to free movement effective

Target groups: The research targets young people (between 25-35) in EU member state that have either exercised their right to free movement (when they were 25 to 35 years of age) or wish to do so, in order to identify the real or perceived barriers they experienced.

For this research we would like to interview people wo were between 25 and 35 when they moved to the Netherlands, outside any organized context (not helped by a company or university), from the following countries of origin:

Greece, Portugal, Poland, Estonia, Bulgaria, Romania, Cyprus, Spain, Austria, and Italy

The interviews can be conducted in English or Dutch. The location of the interviews can be determined in consultation with the participant. We are able to travel to a location that is convenient for the participant. All contact information is only available to the researchers for the sole purpose of contacting participants.

If you like to participate or know someone who might, please contact us. Send an email to k.vandrie@art1.nl, or call on workdays between 9 am and 5.30 pm to 010-201 0201 (ask for Kim van Drie, Manu van der Linden or Winanda Sheombarsing).

Thank you!

Gerelateerde artikelen

 

 

> zoek

Discriminatie? Vind een meldpunt in uw buurt of BelGelijk 0900 - 2 354 354

 

Volg Art.1

Art.1 is onder meer verbonden aan: