mail a friend

english flag  german flag  french flag  spanish flag

Activiteiten / Jaarrapporten 2011, 2012 en..

Bijdrage aan jaarrapport van FRA

Jaarrapporten 2011, 2012 en 2013 over stand van zaken mensenrechten in Nederland

12.06.2014

Activiteit: National Focal Point FRA

Tags: europese unie, mensenrechten

Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 heeft Art.1 een rapport opgesteld over de mensenrechten in Nederland als 'National Focal Point' voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten FRA. Het FRA gebruikt dit rapport over Nederland voor zijn eigen jaarrapport over de stand van zaken met betrekking tot de mensenrechten in de Europese Unie als geheel.

National Focal Points zijn organisaties die door het FRA zijn aangewezen om te rapporteren over de mensenrechtensituatie in hun land. Art.1 is het 'National Focal Point' van het FRA in Nederland. In het kader daarvan heeft Art.1 de mensenrechtensituatie in Nederland op negen thema's in kaart gebracht voor de jaren 2011, 2012 en 2013. De negen thema's zijn : asielbeleid, immigratie en integratie ; grenscontrole ; dataprotectie ; kinderrechten en kinderbescherming ; gelijke behandling en discriminatie ; racisme en etnische discriminatie ; politieke participatie ; toegankelijkheid van het justitieel systeem ; de rechten van slachtoffers. Gegevens uit de rapporten over Nederland zijn door het FRA gebruikt in zijn eigen EU-jaarrapporten. Hieronder kunt u het hele rapport over Nederland downloaden voor de jaren 2011, 2012 en 2013. Op dit moment is Art.1 bezig met het in kaart brengen van de mensenrechtensituatie in Nederland voor het jaar 2014.

Gerelateerde artikelen

 

 

> zoek

Discriminatie? Vind een meldpunt in uw buurt of BelGelijk 0900 - 2 354 354

 

Volg Art.1

Art.1 is onder meer verbonden aan: