mail a friend

english flag  german flag  french flag  spanish flag

Activiteiten / Onderzoek naar registratie..

Alle rapporten verschenen

Onderzoek naar registratie discriminatieklachten in Duitsland en Nederland

Activiteiten: Art.1-publicaties, PROGRESS: Effectively monitoring discrimination

Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in 2011 een onderzoeksproject verricht naar de manieren waarop verschillende organisaties discriminatieklachten registreren.

Het eerste rapport dat verschijnt in het kader van dit project, getiteld 'Registration of complaints about discrimination in the Netherlands and Germany', beschrijft gedetailleerd welke gegevens de politie, het Openbaar Ministerie, de Commissie Gelijke Behandeling, de antidiscriminatiebureaus en het Meldpunt Discriminatie Internet precies registreren en hoe ze daarbij te werk gaan. Het rapport brengt in beeld dat niet alleen de aard van de geregistreerde data, maar ook de wijze van registratie heel verschillend is bij deze organisaties. Onderzoekers van de Universiteit Bamberg hebben de registratiemethoden van een aantal Duitse organisaties die discriminatieklachten ontvangen onder de loep genomen en beschreven.

Aanvullend op dit rapport heeft Art.1 in juni 2012 het rapport 'Handreiking voor de verzameling, registratie, verwerking en rapportage van discriminatieklachten' gepubliceerd. Deze handreiking biedt richtlijnen voor klachtinstanties voor de registratie van discriminatieklachten. De Nederlandse situatie dient daarbij als voorbeeld. De handreiking geeft aan welke kenmerken en aspecten van een discriminatieklacht mogelijk relevant en interessant zijn om te registreren. Daarnaast wordt gewezen op een aantal punten die spelen bij de verzameling, registratie, verwerking en rapportage van discriminatieklachten. Van deze handreiking is er ook een Engelse versie beschikbaar ('Guidelines').

In oktober 2012 is het derde rapport gepubliceerd: 'Gegevens en informatie over discriminatie: Onderzoeksmethodes en beschikbare bronnen in Nederland'. Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare methodes en informatiebronnen om de discriminatieproblematiek in Nederland in kaart te brengen. Het overzicht is bedoeld voor professionals die zich in het veld bezighouden met antidiscriminatie (beleids-)initiatieven en die in het kader van hun werk op zoek zijn naar informatie en onderzoeksgegevens. Door datacollectiemethodes kort toe te lichten beoogt het rapport de waarde en betekenis van onderzoeksgegevens te verhelderen.

Hieronder kunt u alle rapporten downloaden.

Gerelateerde artikelen

 

 

> zoek

Discriminatie? Vind een meldpunt in uw buurt of BelGelijk 0900 - 2 354 354

 

Volg Art.1

Art.1 is onder meer verbonden aan: