mail a friend

english flag  german flag  french flag  spanish flag

Veelgestelde vragen.. / Klacht indienen over..

Klacht indienen over discriminatie

Waar kan ik terecht voor hulp en/of advies als ik gediscrimineerd ben?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent, kun je dat melden bij een antidiscriminatiebureau (ADB). Dat kan door te bellen met de Discriminatie meld- en advieslijn: 0900-2 354 354 (10 cent per minuut), of door het klachtenformulier in te vullen op Discriminatie.nl. Daar vind je ook een overzicht van de ADB’s in Nederland.

Wat gebeurt er als ik melding doe van discriminatie?

Als je melding doet van discriminatie via Discriminatie.nl of bij een antidiscriminatiebureau, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek luistert een klachtbehandelaar van het bureau naar je verhaal. Je kunt ervoor kiezen om het daarbij te laten. Als je wilt dat er vervolgstappen worden ondernomen, zal de klachtbehandelaar je daarbij adviseren en begeleiden. Dat kan bijvoorbeeld bemiddeling zijn, een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling of aangifte bij de politie. Het antidiscriminatiebureau zal nooit stappen ondernemen zonder jouw toestemming.

Heeft melden zin?

Ja, melden heeft altijd zin. Pas als je melding doet van discriminatie kunnen de mensen van het antidiscriminatiebureau je verder helpen, bijvoorbeeld door te bemiddelen of aangifte te doen bij de politie. Bovendien help je door melding te doen mee om discriminatie in Nederland in kaart te brengen. Die informatie is nodig om discriminatie zo effectief mogelijk te kunnen voorkomen en bestrijden.

Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja. Informatie die je aan een antidiscriminatiebureau geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Het maakt niet uit of je de informatie in een telefoongesprek, via een klachtenformulier of in een persoonlijk gesprek geeft. Jouw gegevens worden nooit zonder jouw toestemming doorgegeven aan anderen. Ook de gegevens van de persoon of organisatie die mogelijk heeft gediscrimineerd, worden vertrouwelijk behandeld.

Waar kan ik terecht als ik discriminatie zie of meemaak op internet?

Als je discriminatie tegenkomt of meemaakt op internet, kun je daarvan melding doen bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Deze organisatie richt zich specifiek op het voorkomen en bestrijden van discriminatie op het Nederlandse gedeelte van internet. Ze behandelen meldingen en proberen strafbare discriminerende uitingen op internet verwijderd te krijgen. Als je melding wil doen van discriminatie op internet stuur dan een e-mail naar meldpunt@meldpunt.nl, van het MDI. Kijk voor meer informatie over het MDI en het melden van discriminatie op internet op www.meldpunt.nl.

 

 

> zoek

Discriminatie? Vind een meldpunt in uw buurt of BelGelijk 0900 - 2 354 354

  

Volg Art.1

Art.1 is onder meer verbonden aan: